Om oss

FAIR

Göteborg 2016

18-20 augusti

Fairtrade City Göteborg

 

Göteborg är en Fairtrade City sedan maj 2011. Diplomeringen innebär att Göteborg lever upp till kriterierna för etisk upphandling, har ett aktivt informationsarbete och ett visst utbud av etiskt märkta produkter i butiker, caféer och på arbetsplatser. Förvaltningen Konsument- och medborgarservice har stadens uppdrag att samordna arbetet.

 

Nätverket rättvis handel

 

Nätverket rättvis handel består av 16 medlemmar, alla starka aktörer inom rättvis handel i Sverige. Tillsammans verkar vi för att öka medvetenheten och kunskapen kring rättvis handel och på så vis främja en mer rättvis världshandel.

 

Nätverket rättvis handel syftar till att samordna de aktörer som arbetar med etisk och rättvis handel i Sverige. Idag finns det en stor spridning kring var man kan hitta information om Fair Trade och internationell handel, nätverket samlar därför de informations- och kampanjinsatser som görs om rättvis handel runt om i landet. Det största verktyget för nätverket är denna hemsida vari all information samlas. Via hemsidan kan man därmed ta del av studiematerial, följa nationella och globala nyheter om etisk och rättvis handel samt ta del av de evenemang som anordnas runt om i Sverige. Slutligen kan man som konsument även finna information om var man kan handla rättvist producerade varor.

 

Läs mer om Nätverket rättvis handel här!